КМК 2020 - Страница на кампанията

Здравейте,

Това е сайта на кандидатмагистърската кампания на Софийски университет „Св. Климент Охридски” за учебната 2020 година.

Кампанията приключи на 15.10.2020 година в 08:00 часа.

Извън срока на кандидатмагистърската кампания системата не предоставя информация за кандидат-магистрите.